Grono pedagogiczne

   1. Lazar Marcin – wiedza o społeczeństwie (dyrektor szkoły)
   2. Wioleta Mueller-Konieczny – język angielski (wicedyrektor szkoły)
   3. Bożek Małgorzata – psycholog
   4. Brożyński Bartosz – wychowanie fizyczne
   5. Chmura Alicja – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
   6. Cieplik Anna – religia
   7. Cieślik Piotr – język niemiecki
   8. Ciopalska Anna – język angielski
   9. Durczok Barbara – logopeda, pedagog specjalny
   10. Fortuna Joanna – matematyka
   11. Galus Katarzyna – chemia, biologia, fizyka
   12. Adriana Hajor – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   13. Huć Bożena – edukacja wczesnoszkolna
   14. Hutny Sebastian – wychowanie fizyczne
   15. Kierat Justyna – przyroda, geografia, biblioteka
   16. Kowalska Monika – religia
   17. Kupiec Sylwia – język polski
   18. Malchar Dorota – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
   19. Nowak Sabina – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
   20. Pac Angelika – plastyka
   21. Pawłowski Mirosław – matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
   22. Pesel Katarzyna – pedagog
   23. Pudzianowska Aneta – edukacja wczesnoszkolna
   24. Respondek Beata – informatyka, technika
   25. Schejbal Renata – edukacja wczesnoszkolna
   26. Skalska Magdalena – język angielski
   27. Sowa Monika – edukacja wczesnoszkolna
   28. Szostak Sonia – doradztwo zawodowe
   29. Urbańczyk Katarzyna – historia, biblioteka
   30. Wawrzynek Dominika – muzyka