Grono pedagogiczne

   1. Lazar Marcin – historia, wiedza o społeczeństwie (dyrektor szkoły)
   2. Respondek Beata – informatyka, technika (wicedyrektor szkoły)
   3. Bożek Małgorzata – psycholog
   4. Chmura Alicja – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
   5. Cieślik Piotr – język niemiecki
   6. Ciopalska Anna – język angielski
   7. Durczok Barbara – logopeda, surdopedagog
   8. Galus Katarzyna – chemia, biologia
   9. Grela Beata – język angielski
   10. Grzegorzewicz-Szopa Joanna – muzyka, plastyka, świetlica
   11. Adriana Hajor – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   12. Huć Bożena – edukacja wczesnoszkolna
   13. Hutny Sebastian – wychowanie fizyczne
   14. Kierat Justyna – przyroda, geografia, biblioteka
   15. Kloc Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
   16. Kompałka Sabina – religia, biblioteka
   17. Krajewska Monika – religia
   18. Malchar Dorota – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
   19. Markewka Izabela – matematyka, doradztwo zawodowe
   20. Matysik Mariola – edukacja wczesnoszkolna
   21. Łuba Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna, technika
   22. Nowak Sabina – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
   23. Pawłowska Justyna – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
   24. Pawłowski Mirosław – matematyka
   25. Pesel Katarzyna – pedagog
   26. Pichura Jan – fizyka
   27. Pyka Marek – wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia na basenie
   28. Schejbal Renata – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
   29. Sekścińska Sylwia – język polski
   30. Skiba Alina – edukacja wczesnoszkolna
   31. Urbańczyk Katarzyna – historia, biblioteka