Wychowawcy klas

Klasa Wychowawca Sala
I a Dorota Malchar 5
I b Alina Skiba 5
II a Aleksandra Mokrzan 7
II b Bożena Huć 7
III a Renata Schejbal 10
III b  Mariola Matysik 10
IV
Mirosław Pawłowski 6
V a
Alicja Chmura 12
V b
Justyna Kierat 12
VI
Katarzyna Urbańczyk 2
VII a Katarzyna Galus  4
VII b Sebastian Hutny 1
VIII a Anna Ciopalska 13
VIII b
Sylwia Sekścińska 15