Pedagog specjalny

mgr Barbara Durczok

Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów i podejmowanie działań, które te problemy mogą niwelować. Odbywa się to często we współpracy pedagogiem i psychologiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

 

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek 8:55 – 15:30

Wtorek 8:00 – 15:30

Środa 8:00 – 15:30

Czwartek 7:50 – 13:30

Piątek 8:00 – 9:40

Konsultacje logopedyczne odbywają się w każdą środę,
w godzinach 14.30 – 15.30