Kalendarz roku szkolnego

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01 września 2021 r.

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 2021 r.

3. Wszystkich Świętych – 01 listopada 2021 r.

4. Dzień Niepodległości – 11 listopada 2021 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021 r.

6. Nowy Rok – 01 stycznia 2022 r.

7. Święto Trzech Króli – 06 stycznia 2022 r.

8. Ferie zimowe – 14-27 lutego 2022 r.

9. Rekolekcje wielkopostne –

10. Wiosenna przerwa świąteczna – 14-19 kwietnia 2022 r.

11. Święto Pracy – 01 maja 2022 r.

12. Święto uchwalenia Konstytucji – 03 maja 2022 r.

13. Egzamin ósmoklasisty – 24-25-26 maja 2022 r.

14. Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

15. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

16. Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

17. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12 listopada 2021 r., 2 maja 2022 r., 24, 25, 26 maja 2022 r.,

1 czerwca 2022 r., 17 czerwca 2022 r.