Kalendarz roku szkolnego

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01 września 2020 r.

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 2020 r.

3. Wszystkich Świętych – 01 listopada 2020 r.

4. Dzień Niepodległości – 11 listopada 2020 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020 r.

6. Nowy Rok – 01 stycznia 2021 r.

7. Święto Trzech Króli – 06 stycznia 2021 r.

8. Ferie zimowe – 04-17 stycznia 2021 r.

9. Koniec pierwszego półrocza – 29 stycznia 2021 r.

10. Rekolekcje wielkopostne –

11. Wiosenna przerwa świąteczna – 01-16 kwietnia 2021 r.

12. Święto Pracy – 01 maja 2021 r.

13. Święto uchwalenia Konstytucji – 03 maja 2021 r.

12. Egzamin ósmoklasisty – 25-26-27 maja 2021 r.

15. Boże Ciało – 03 czerwca 2021 r.

16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021 r.

17. Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

18. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21-22 grudnia 2021, 25-26-27 maja 2021, 04 czerwca 2021.