Zajęcia profilaktyczne

Dzisiaj uczniowie klasy 8a wzięli udział w zajęciach poświęconych profilaktyce uzależnień. Uwagę skupiliśmy na środkach psychoaktywnych. Co to są nowe narkotyki i jakie są ich rodzaje? Dlaczego są tak niebezpieczne? Jak działają na organizm człowieka? Co to jest uzależnienie? Dlaczego młodzież sięga po nowe narkotyki? Co to są leki OTC? Gdzie szukać pomocy? To pytania, na które uczniowie siemianowickiej piąteczki szukali odpowiedzi. W czasie zajęć był czas na prezentację, dyskusję, rozwiązywanie quizu, pracę w grupach oraz na malowanie plakatów na szkolną gazetkę.

Uczniowie uświadomili sobie, że solidna wiedza oraz podejmowanie właściwych decyzji ratuje zdrowie i życie.