Kangur matematyczny

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
(na tej stronie znajdziesz testy i odpowiedzi z poprzednich lat)

Jest to konkurs matematyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach na całym świecie.

Rozgrywany jest sześciu kategoriach:
Żaczek – klasy II szkół podstawowych
Maluch – klasy III i IV szkół podstawowych
Beniamin – klasy V i VI szkół podstawowych
Kadet – klasy VII i VIII szkół podstawowych
Junior – klasy I liceów i techników; klasy I, II, III zasadniczych szkół zawodowych
Student – klasy II i III liceów; klasy II, III i IV techników

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie’res.

W czasie rozwiązywania testu nie wolno korzystać z kalkulatorów!

Kilka słów o zadaniach….

  • Kategoria „ŻACZEK” – 21 zadań o różnym stopniu trudności (7  zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.
  • Kategoria MALUCH – 24 zadań  o różnym stopniu  trudności (8  zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może, więc uzyskać 120 punktów.
  •  Kategoria BENIAMIN, KADET i pozostałe kategorie – 30 pytań o różnym stopniu  trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tych kategoriach otrzymuje w chwili  rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może, więc uzyskać 150 punktów.
  •  Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest oprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedz błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” (format PDF)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” (format PDF)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów Rodzice uczniów powinni wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu.

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu „Kangur Matematyczny”

Kartę należy wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim. Nie wolno używać korektora. Karty nie wolno zginać, miąć, umieszczać na niej nieuprawnionych napisów i innych znaków.

Wpisz czteroliterowy KOD Twojej szkoły drukowanymi literami, po jednej w każdej kratce. Pod każdą literą kodu zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.

Podobnie wpisz swoje NAZWISKO i IMIĘ, w takiej właśnie kolejności, zostawiając pomiędzy nazwiskiem i imieniem jedno puste pole. Pod każdą literą imienia i nazwiska zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą. Zaczernij pod Twoją klasą kółko oznaczające kategorię.

W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.

UWAGA: Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu!

Karta odpowiedzi (format PDF)

Aby przygotować się do konkursu warto poćwiczyć…..

Konkurs „Kangur Matematyczny” – zadania i odpowiedzi z ubiegłych lat:

Żaczek_2010      Żaczek_2011        Żaczek_2012     Żaczek 2013

Żaczek 2014        Żaczek 2015        Żaczek_2016     Żaczek 2017

Żaczek_2018      Żaczek_2019       Żaczek_2020

 

Maluch 2009     Maluch_2010     Maluch_2011   Maluch_2012

Maluch 2013      Maluch 2014     Maluch 2015      Maluch_2016

Maluch_2017     Maluch_2018   Maluch_2019    Maluch_2020

 

Beniamin_2009     Beniamin_2010      Beniamin_2011     Beniamin_2012

Beniamin 2013       Beniamin_2014     Beniamin_2015       Beniamin_2016

Beniamin_2017     Beniamin_2018     Beniamin_2019       Beniamin_2020

 

Kadet 2011      Kadet_2012      Kadet_2013       Kadet_2014      Kadet_2015

Kadet_2016    Kadet_2017       Kadet_2018       Kadet_2019      Kadet_2020

 

Odpowiedzi_2009     Odpowiedzi_2010     Odpowiedzi_2011

Odpowiedzi_2012     Odpowiedzi_2013     Odpowiedzi_2014

Odpowiedzi_2015     Odpowiedzi_2016     Odpowiedzi_2017

Odpowiedzi_2018     Odpowiedzi_2019     Odpowiedzi_2020

 

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.