Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy w obszarze zdrowia publicznego na świecie. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tego święta poprzez udział w pogadankach i prelekcjach dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień czy roli aktywności fizycznej. Młodzież przygotowała też szkolną gazetkę tematyczną, pracowała w grupach szukając powiedzeń i tytułów filmów związanych ze zdrowiem. Był też czas na tworzenie mapy myślowej o zdrowiu. Podsumowaniem zajęć był turniej wiedzy o zdrowiu przeprowadzony w formie Kahoota.