Rada Dzieci i Młodzieży

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka, która stanie się organem eksperckim dla RPD. Z inicjatywy Pani Moniki Horna-Cieślak – Rzeczniczki Praw Dziecka, nastąpiło powołane powyższej Rady.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana po raz pierwszy w historii urzędu RPD, działającego od 2000 roku i będzie miała wiele ważnych zadań. Młodzi będą inicjować kampanie społeczne i projekty edukacyjne, organizować Kongres Dzieci i Młodzieży oraz podnosić świadomość o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży. Zadaniem Rady będzie również upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, a także współpraca z różnymi instytucjami, w tym z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmem i Senatem oraz samorządami.

Zgłoszenie do Rady należy wysłać do Biura RPD w formie elektronicznej na adres: rpd@brpd.gov.pl bądź pisemnie na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.

Więcej informacji i dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są na stronie: https://brpd.gov.pl/2024/06/18/rada-dzieci-i-mlodziezy-rekrutacja-do-konca-czerwca/

Nabór trwa do 30 czerwca 2024 r.