Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Każda szkoła musi mieć swojego szefa. Ale! Tym razem nie mamy na myśli dyrektora. Ktoś przecież powinien przewodniczyć społeczności uczniowskiej! W roku szkolnym 2019/2020 głos reprezentujący uczniów SP 5 będzie należeć do ucznia klasy VII b – Radka Mazurka. Jego zastępcami zostali Paulina Dżuman (IV a) i Maja Rak (VIII a).
Przedstawicieli samorządu uczniowskiego  wybrano w drodze tajnego głosowania. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas tradycyjnych wyborów państwowych. Tydzień poprzedzający wybory to kampania wyborcza – kandydaci prześcigali się w pomysłach dotyczących sposobów ulepszenia i urozmaicenia szkolnego życia. Przygotowali plakaty oraz ulotki zawierające programy wyborcze. Głosowanie pozwoliło poczuć uczniom klas IV-VIII, jak ważny jest oddany głos i jaką niesie on za sobą odpowiedzialność. Każdy wyborca po złożeniu podpisu na liście otrzymał kartę, na której zaznaczył krzyżykiem pole przy nazwisku swojego kandydata. Karty wrzucono do urny wyborczej, by następnie komisja mogła zająć się liczeniem głosów. Wyniki wywołały wiele emocji – zwłaszcza wśród ubiegających się o stanowisko przewodniczącego.
Gratulujemy przewodniczącemu oraz jego zastępcom. Życzymy wytrwałości w spełnianiu obietnic wyborczych.

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 SP5 Siemanowice Rights Reserved.