Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

27 sierpnia 2018 roku - (poniedziałek) godz. 11:00

31 sierpnia 2018 roku - (piątek) godz. 10:00

13 września 2018 roku (czwartek) godz. 15:30

18 października 2018 roku (czwartek) godz. 15:30

22 listopada 2018 roku (czwartek) godz. 15:30

15 stycznia 2019 roku (wtorek) godz. 15:30 (klasyfikacja śródroczna)

07 lutego 2019 roku (czwartek) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

04 kwietnia 2019 roku (czwartek) godz. 15:30

16 maja 2019 roku (czwartek) godz. 15:30

13 czerwca 2019 roku (czwartek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

24 czerwca 2018 roku (poniedziałek) godz. 10:00 (podsumowanie II półrocza)

Copyright © 2019 SP5 Siemanowice Rights Reserved.