Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

24 sierpnia 2017 roku - (czwartek) godz. 10:00

31 sierpnia 2017 roku - (czwartek) godz. 12:00

14 września 2017 roku (czwartek) godz. 15:30

19 października 2017 roku (czwartek) godz. 15:30

23 listopada 2017 roku (czwartek) godz. 15:30

23 stycznia 2018 roku (wtorek) godz. 15:30 (klasyfikacja śródroczna)

15 lutego 2018 roku (czwartek) godz. 15:30 (podsumowanie I półrocza)

05 kwietnia 2018 roku (czwartek) godz. 15:30

18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) godz. 15:30 (klasyfikacja roczna)

26 czerwca 2018 roku (wtorek) godz. 10:00 (podsumowanie II półrocza)

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.